VježbaonicaŠkolska godina

Redni broj

Škola

Broj odjeljenja

Voditelji

2020/2021.


Broj škola: 15

Broj odjeljenja: 37

Broj voditelja: 13

1

OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin

1

Mario Matić

2

OŠ Augusta Šenoe, Gundinci

1

Krunoslav Katić

3

OŠ “Đuro Pilar”

1

Milenko Lubina

4

OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod

1

Mirna Matej-Švaganović

5

OŠ “Matija Gubec”, Cernik

3

Zoran Dorontić

6

OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac

2

Ivana Laslo

Josip Pišonić

7

OŠ “Ljudevit Gaj”, Lužani

1

Josip Pišonić

8

OŠ “Matija Antun Relković”, Davor

4

Matej Paunov

9

OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod

2

Mirna Mikić

10

OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška

4

Marina Holenda

11

OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci

4

Josip Bogdanović

12

OŠ Ivana Goran Kovačića, Staro Petrovo Selo

4

Goran Križan

13

OŠ “Blaž Tadijanović”, Slavonski Brod

4

Mario Marković

14

OŠ “Ivana Brlić Mažuranić”, Slavonski Brod

4

Mario Marković

15

OŠ “Ivan Filipović”, Velika Kopanica

1

Krunoslav Katić