Sportski izazoviŠkolska godina

Redni broj

Škola

Broj odjeljenja

Voditelji

2020/2021.


Broj škola: 8

Broj odjeljenja: 9

Broj voditelja: 7

1

OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin

1

Mario Matić

2

OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod

1

Mirna Matej-Švaganović

3

OŠ “Ljudevit Gaj”, Lužani

1

Josip Pišonić

4

OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod

1

Mirna Mikić

5

OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška

2

Marina Holenda

6

OŠ Ivana Goran Kovačića, Staro Petrovo Selo

1

Goran Križan

7

OŠ “Blaž Tadijanović”, Slavonski Brod

1

Mario Marković

8

OŠ “Ivana Brlić Mažuranić”, Slavonski Brod

1

Mario Marković