Rezultati Završnica Državnog prvenstva ŠSD-a OŠ i SŠ

Školska godina 2017/2018.

 
 

Osnovne škole – 8. razredi i mlađi

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

22.-23.03.2018.

Kastav

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Gimnastika

djevojčice

7 (16)

22.-23.03.2018.

Kastav

OŠ “Bogoslav Šulek”

Slavonski Brod

Gimnastika

dječaci

3 (14)

14.-15.05.2018.

Split

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

djevojčice

16 (18)

14.-15.05.2018.

Split

OŠ “Blaž Tadijanović”

Slavonski Brod

Atletika

dječaci

15 (17)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Antun Mihanović”

Slavonski Brod

Kros

djevojčice

17 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Ante Starčevića”

Rešetari

Kros

dječaci

19 (21)

07.-08.03.2018.

Vukovar

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Plivanje

djevojčice

13 (15)

07.-08-03.2018.

Vukovar

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Plivanje

dječaci

14 (15)

22.-24.04.2018.

Poreč

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka

djevojčice

4 (6)

22.-24.04.2018.

Poreč

OŠ “Đuro Pilar”

Slavonski Brod

Odbojka

djevojčice

4 (6)

 
 

Osnovne škole – 6. razredi i mlađi

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

dječaci

16 (18)

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

djevojčice

13 (18)

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Futsal

dječaci

2 (4)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Kros

djevojčice

13 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Blaž Tadijanović”

Slavonski Brod

Kros

dječaci

21 (21)

 
 

Srednje škole

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

18.-19.04.2018.

Poreč

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Kros

djevojke

10 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Kros

mladići

13 (21)

25.-27-04.2018.

Poreč

Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Košarka

djevojke

5 (6)

14.-15.05.2018.

Split

Atletika

djevojke

14.-15.05.2018.

Split

Atletika

mladići

 
 

Rezultati Poluzavršnih natjecanja RH ŠSD-a OŠ i SŠ skupine ISTOK

Školska godina 2017/2018.

Osnovne škole – 8. razredi i mlađi

R.br. Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 26.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Futsal djevojčice 2 (4)
2 20.03.2018. Osijek OŠ “Matija Antun Relković”

Davor

Futsal dječaci 2 (4)
3 06.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka djevojčice 1 (3)
4 10.04.2018. Vinkovci OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka dječaci 2 (4)
5 12.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Rukomet djevojčice 3 (4)
6 12.04.2018. Vukovar OŠ “Mato Lovrak”

Nova Gradiška

Rukomet dječaci 2 (4)
7 22.03.2018. Osijek OŠ “Đuro Pilar”

Slavonski Brod

Odbojka djevojčice 1 (4)
8 15.03.2018. Vinkovci OŠ “Hugo Badalić”

Slavonski Brod

Odbojka dječaci 4 (4)
9 15.02.2018. Osijek OŠ Okučani

Okučani

Badminton djevojčice 4 (4)
10 15.02.2018. Osijek OŠ Okučani

Okučani

Badminton dječaci 3 (4)
11 01.02.2018. Požega OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Stolni tenis djevojčice 3 (4)
12 01.02.2018. Požega OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Stolni tenis dječaci 4 (4)
13 30.01.2018. Slavonski Brod OŠ Ivana Gorana Kovačića

Staro Petrovo Selo

Šah djevojčice 3 (4)
14 30.01.2018. Slavonski Brod OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Šah dječaci 4 (4)

Atletika, kros, plivanje i gimnastika: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Osnovne škole – 6. razredi i mlađi

Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 08.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Futsal djevojčice 3 (5)
2 14.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Futsal dječaci 1 (5)
3 22.05.2018. Osijek OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Košarka djevojčice 2 (3)
4 16.05.2018. Osijek OŠ “Antun Mihanović”

Slavonski Brod

Košarka dječaci 3 (5)
5 23.05.2018. Virovitica OŠ “Viktor Car Emin”

Donji Andrijevci

Rukomet djevojčice 4 (4)
6 18.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivana Brlić-Mažuranić”

Slavonski Brod

Rukomet dječaci 4 (5)
7 17.05.2018. Čepin OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Odbojka djevojčice 3 (5)
8 21.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Hugo Badalić”

Slavonski Brod

Odbojka dječaci 3 (5)

Atletika i kros: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Srednje škole

Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 06.03.2018. Osijek SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Futsal djevojke 3 (4)
2 01.03.2018. Vinkovci Tehnička školaSlavonski Brod Futsal mladići 4 (4)
3 27.02.2018. Županja Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Košarka djevojke 1 (4)
4 27.03.2018. Đakovo Gimnazija “Matija Mesić”

Slavonski Brod

Košarka mladići 4 (4)
5 21.02.2018. Osijek Ekonomsko-birotehnička škola

Slavonski Brod

Rukomet djevojke 3 (4)
6 21.03.2018. Osijek SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Rukomet mladići 4 (4)
7 14.03.2018. Osijek Gimnazija “Matija Mesić”

Slavonski Brod

Odbojka djevojke 4 (4)
8 12.04.2018. Vinkovci Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Odbojka mladići 2 (4)
9 15.02.2018. Osijek Gimnazija Nova Gradiška

Nova Gradiška

Badminton djevojke 4 (4)
10 15.02.2018. Osijek Industrijsko-obrtnička škola

Nova Gradiška

Badminton mladići 4 (4)
11 02.02.2018. Požega Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Stolni tenis djevojke 4 (4)
12 02.02.2018. Požega Stolni tenis mladići

Atletika i kros: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Rezultati županijskog natjecanja u krosu za osnovne i srednje škole

U petak, 13. travnja na vanjskim terenima Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod održano je županijsko natjecanje u krosu. U šest kategorija nastupilo je ukupno 252 natjecatelja, učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije. Pobjednici ovoga natjecanja sudjelovat će na Završnici Državnog prvenstva RH u krosu koje se održava u Poreču 18. i 19. travnja.

FOTO: KROS 2017-2018

REZULTATI:

SREDNJE ŠKOLE

DJEVOJKE

Prvoplasirana natjecateljica: Klara Birtić, 06:34:00, Srednja medicinska škola, Slavonski Brod

Mjesto Škola Bodovi
1. Srednja medicinska škola, SB 14
2. Elektrotehnička i ekonomska škola, NG 29
3. Ekonomsko-birotehnička škola, SB 35

MLADIĆI

Prvoplasirani natjecatelj: Bernard Galzina, 06:39:00, SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod

Mjesto Škola Bodovi
1. SŠ Matije Antuna Reljkovića, SB 9
2. Gimnazija “Matija Mesić”, SB 12
3. Srednja medicinska škola, SB 31
4. Klasična gimnazija, SB 36
5. Tehnička škola, SB 41

OSNOVNE ŠKOLE

DJEVOJČICE 7-8

Prvoplasirana natjecateljica: Dora Adamović, 03:41:66, OŠ “Blaž Tadijanović”, Slavonski Brod

Mjesto Škola Bodovi
1.  OŠ “Antun Mihanović, Slavonski Brod 17
2.  OŠ “Blaž Tadijanović, Slavonski Brod 21
3.  OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod  27
4. OŠ Ante Starčevića, Rešetari 46
5. OŠ “Matija Antun Relković”, Davor 57
6.  OŠ “Hugo Badalić”, Slavonski Brod 63
7.  OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin 69
8.  OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci 70
9.  OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod 74
10.  OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo 104
11.  OŠ “Ljudevit Gaj”, Lužani 110
12.  OŠ “Mato Lovrak”, Nova Gradiška 110
13.  OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod 111
14.  OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac 112

DJEČACI 7-8

Prvoplasirani natjecatelj: Patrik Ivančić, 3:55:46, OŠ “Matija Antun Relković”, Davor

Mjesto Škola Bodovi
1.  OŠ Ante Starčevića, Rešetari 15
2.  OŠ “Matija Antun Reljković”, Davor 26
3. OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod 37
4. OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin 37
5.  OŠ “Blaž Tadijanović”, Slavonski Brod 57
6.  OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod 61
7.  OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška 62
8. OŠ “Mato Lovrak”, Nova Gradiška 77
9.  OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci 88
10.  OŠ “Ljudevit Gaj”, Lužani 89
11.  OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod 92
12. OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo 104
13.  OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac 116
14.  OŠ “Hugo Badalić”, Slavonski Brod 126

 

DJEVOJČICE 5-6

Prvoplasirana natjecateljica: Nina Novak, 02:51:54, OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod

Mjesto Škola Bodovi
1.  OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod 17
2.  OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin 23
3.  OŠ “Antun Mihanović”, Slavonski Brod 27
4.  OŠ “Mato Lovrak”, Nova Gradiška 43
5. OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška 46
6.  OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod 47
7. OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod 80
8. OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac 82
9.  OŠ “Matija Gubec”, Cernik 85
10.  OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo 90
11.  OŠ “Matija Antun Reljković”, Davor 99
12.  OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci 113
13.  OŠ Ante Starčevića, Rešetari 117

DJEČACI 5-6

Prvoplasirani natjecatelj: Tomislav Pajković, 03:32:00, OŠ “Blaž Tdijanović”, Slavonski Brod

Mjesto Škola Bodovi
1.  OŠ “Blaž Tadijanović”, Slavonski Brod 29
2.  OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci 35
3. OŠ “Mato Lovrak”, Nova Gradiška 36
4. OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod 36
5. OŠ “Matija Antun Reljković”, Davor 38
6.  OŠ “Hugo Badalić”, Slavonski Brod 48
7. OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo 63
8.  OŠ “Vjekoslav Klaić”, Garčin 88
9. OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Slavonski Brod 89
10.  OŠ “Matija Gubec”, Cernik 98
11.  OŠ “Ljudevit Gaj”, Lužani 105
12.  OŠ “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod 105
13.  OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška 120
14. OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac 138
15. OŠ Ante Starčevića, Rešetari 144

IPL novinar: Luka Štefanek

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U KROSU

Datum: 13.04.2018. godine

Vrijeme: 10:00 sati (sastanak voditelja u 09:30 sati)

Mjesto: Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod

 

Prijevoz: organiziran

Autobus 1

08:00 Cernik – Ljudevita Gaja NG – Mato Lovrak NG – SB

Autobus 2

08:00 ETEŠ NG – Gimnazija NG – Rešetari – Lužani – SB

Autobus 3

08:00 Davor – SPS – Oriovac – SB

Autobus 4

08:30 Donji Andrijevci – Garčin – Podvinje – SB

 

PRIJAVLJENE EKIPE:

OŠ 7-8 M OŠ 7-8 Ž
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo
OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević” – Oriovac
OŠ “Matija Gubec” – Cernik
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod
OŠ “Blaž Tadijanović” – Podvinje
OŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška
OŠ “Ivan Goran Kovačić” – Slavonski Brod
OŠ “Dragutin Tadijanović” – Slavonski Brod
OŠ “Vjekoslav Klaić” – Garčin
OŠ Ljudevita Gaja – Lužani
OŠ Ante Starčevića” – Rešetari
OŠ “Matija Antun Relković” – Davor
OŠ “Vladimir Nazor” – Slavonski Brod
OŠ “Mato Lovrak” – Nova Gradiška
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo
OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević” – Oriovac
OŠ “Antun Mihanović” – Slavonski Brod
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod
OŠ “Blaž Tadijanović” – Podvinje
OŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška
OŠ “Ivan Goran Kovačić” – Slavonski Brod
OŠ “Dragutin Tadijanović” – Slavonski Brod
OŠ “Vjekoslav Klaić” – Garčin
OŠ Ljudevita Gaja – Lužani
OŠ Ante Starčevića” – Rešetari
OŠ “Matija Antun Relković” – Davor
OŠ “Vladimir Nazor” – Slavonski Brod
OŠ “Mato Lovrak” – Nova Gradiška
OŠ 5-6 M OŠ 5-6 Ž
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo
OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević” – Oriovac
OŠ “Matija Gubec” – Cernik
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod
OŠ “Blaž Tadijanović” – Podvinje
OŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška
OŠ “Ivan Goran Kovačić” – Slavonski Brod
OŠ “Dragutin Tadijanović” – Slavonski Brod
OŠ “Vjekoslav Klaić” – Garčin
OŠ Ljudevita Gaja – Lužani
OŠ Ante Starčevića” – Rešetari
OŠ “Matija Antun Relković” – Davor
OŠ “Vladimir Nazor” – Slavonski Brod
OŠ “Mato Lovrak” – Nova Gradiška
OŠ Ivana Gorana Kovačića – Staro Petrovo Selo
OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević” – Oriovac
OŠ “Antun Mihanović” – Slavonski Brod
OŠ “Matija Gubec” – Cernik
OŠ “Viktor Car Emin” – Donji Andrijevci
OŠ “Hugo Badalić” – Slavonski Brod
OŠ Ljudevita Gaja – Nova Gradiška
OŠ “Ivan Goran Kovačić” – Slavonski Brod
OŠ “Dragutin Tadijanović” – Slavonski Brod
OŠ “Vjekoslav Klaić” – Garčin
OŠ Ljudevita Gaja – Lužani
OŠ Ante Starčevića” – Rešetari
OŠ “Matija Antun Relković” – Davor
OŠ “Vladimir Nazor” – Slavonski Brod
OŠ “Mato Lovrak” – Nova Gradiška
SŠ M SŠ Ž
Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod

Industrijsko-obrtnička škola – Slavonski Brod

Tehnička škola – Slavonski Brod

Srednja medicinska škola – Slavonski Brod

SŠ Matije Antuna Reljkovića – Slavonski Brod

Klasična gimnazija – Slavonski Brod

Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška

Gimnazija “Matija Mesić” – Slavonski Brod

Ekonomsko-birotehnička škola – Slavonski Brod

Elektrotehnička i ekonomnska škola – Nova Gradiška

Klasična gimnazija – Slavonski Brod

Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška

 

 

 

Rezultati županijskog natjecanja u odbojci za mladiće

Sudionici:

  1. Srednja medicinska škola – Slavonski Brod
  2. Gimnazija Nova Gradiška – Nova Gradiška
  3. Tehnička škola – Slavonski Brod
  4. Elektrotehnička i ekonomska škola – Nova Gradiška

 

Datum: 27.03.2018.

Mjesto: Tehnička škola – Slavonski Brod

 

Rezultati:

 

Polufinale:
Srednja medicinska škola : Gimnazija Nova Gradiška     2:0
Tehnička škola     :     Elektrotehnička i ekonomska škola     2:0

Za 3. mjesto

Gimnazija Nova Gradiška     :     Elektrotehnička i ekonomska škola     0:2

Za 1. mjesto

Tehnička škola     :     Srednja medicinska škola     1:2