Kategorije
Badminton OŠ Badminton SŠ Osnovne škole Srednje škole

Badminton OŠ i SŠ prijavljene ekipe

dječaci
 • OŠ ” Viktor Car Emin ” Donji Andrijevci
 • OŠ Vjekoslav Klaić Garčin
 • OŠ Okučani Okučani
 • Oš Hugo Badalić Slavonski Brod
 • OŠ Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod
 • OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo
djevojčice
 • OŠ ” Viktor Car Emin ” Donji Andrijevci
 • OŠ Okučani Okučani
 • Oš Hugo Badalić Slavonski Brod
 • OŠ Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod
 • OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo
djevojke
 • Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod
 • ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
 • Gimnazija Nova Gradiška Nova Gradiška
 • Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška
 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod
mladići
 • ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
 • Gimnazija Nova Gradiška Nova Gradiška
 • Industrijsko – obrtnička škola Slavonski Brod
 • Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška
 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod