Rezultati Završnica Državnog prvenstva ŠSD-a OŠ i SŠ

Školska godina 2017/2018.

Osnovne škole – 8. razredi i mlađi

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

22.-23.03.2018.

Kastav

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Gimnastika

djevojčice

7 (16)

22.-23.03.2018.

Kastav

OŠ “Bogoslav Šulek”

Slavonski Brod

Gimnastika

dječaci

3 (14)

14.-15.05.2018.

Split

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

djevojčice

16 (18)

14.-15.05.2018.

Split

OŠ “Blaž Tadijanović”

Slavonski Brod

Atletika

dječaci

15 (17)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Antun Mihanović”

Slavonski Brod

Kros

djevojčice

17 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Ante Starčevića”

Rešetari

Kros

dječaci

19 (21)

07.-08.03.2018.

Vukovar

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Plivanje

djevojčice

13 (15)

07.-08-03.2018.

Vukovar

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Plivanje

dječaci

14 (15)

22.-24.04.2018.

Poreč

OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka

djevojčice

4 (6)

22.-24.04.2018.

Poreč

OŠ “Đuro Pilar”

Slavonski Brod

Odbojka

djevojčice

4 (6)

Osnovne škole – 6. razredi i mlađi

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

dječaci

16 (18)

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ Ljudevita Gaja

Nova Gradiška

Atletika

djevojčice

13 (18)

03.-05.06.2018.

Vinkovci

OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Futsal

dječaci

2 (4)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Kros

djevojčice

13 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

OŠ “Blaž Tadijanović”

Slavonski Brod

Kros

dječaci

21 (21)

Srednje škole

Datum

Mjesto

Škola

Sport

Spol

Rezultat

18.-19.04.2018.

Poreč

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Kros

djevojke

10 (21)

18.-19.04.2018.

Poreč

SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Kros

mladići

13 (21)

25.-27-04.2018.

Poreč

Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Košarka

djevojke

5 (6)

14.-15.05.2018.

Split

Atletika

djevojke

14.-15.05.2018.

Split

Atletika

mladići

Školski sportski savez Brodsko-posavske županije

Školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije.