Rezultati Poluzavršnih natjecanja RH ŠSD-a OŠ i SŠ skupine ISTOK

Školska godina 2017/2018.

Osnovne škole – 8. razredi i mlađi

R.br. Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 26.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Futsal djevojčice 2 (4)
2 20.03.2018. Osijek OŠ “Matija Antun Relković”

Davor

Futsal dječaci 2 (4)
3 06.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka djevojčice 1 (3)
4 10.04.2018. Vinkovci OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Košarka dječaci 2 (4)
5 12.03.2018. Slavonski Brod OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Rukomet djevojčice 3 (4)
6 12.04.2018. Vukovar OŠ “Mato Lovrak”

Nova Gradiška

Rukomet dječaci 2 (4)
7 22.03.2018. Osijek OŠ “Đuro Pilar”

Slavonski Brod

Odbojka djevojčice 1 (4)
8 15.03.2018. Vinkovci OŠ “Hugo Badalić”

Slavonski Brod

Odbojka dječaci 4 (4)
9 15.02.2018. Osijek OŠ Okučani

Okučani

Badminton djevojčice 4 (4)
10 15.02.2018. Osijek OŠ Okučani

Okučani

Badminton dječaci 3 (4)
11 01.02.2018. Požega OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Stolni tenis djevojčice 3 (4)
12 01.02.2018. Požega OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Stolni tenis dječaci 4 (4)
13 30.01.2018. Slavonski Brod OŠ Ivana Gorana Kovačića

Staro Petrovo Selo

Šah djevojčice 3 (4)
14 30.01.2018. Slavonski Brod OŠ “Dragutin Tadijanović”

Slavonski Brod

Šah dječaci 4 (4)

Atletika, kros, plivanje i gimnastika: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Osnovne škole – 6. razredi i mlađi

Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 08.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivan Filipović”

Velika Kopanica

Futsal djevojčice 3 (5)
2 14.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Antun Mihanović”

Nova Kapela, Batrina

Futsal dječaci 1 (5)
3 22.05.2018. Osijek OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Košarka djevojčice 2 (3)
4 16.05.2018. Osijek OŠ “Antun Mihanović”

Slavonski Brod

Košarka dječaci 3 (5)
5 23.05.2018. Virovitica OŠ “Viktor Car Emin”

Donji Andrijevci

Rukomet djevojčice 4 (4)
6 18.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Ivana Brlić-Mažuranić”

Slavonski Brod

Rukomet dječaci 4 (5)
7 17.05.2018. Čepin OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Slavonski Brod

Odbojka djevojčice 3 (5)
8 21.05.2018. Slavonski Brod OŠ “Hugo Badalić”

Slavonski Brod

Odbojka dječaci 3 (5)

Atletika i kros: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Srednje škole

Datum Mjesto Škola Sport Spol Rezultat
1 06.03.2018. Osijek SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Futsal djevojke 3 (4)
2 01.03.2018. Vinkovci Tehnička školaSlavonski Brod Futsal mladići 4 (4)
3 27.02.2018. Županja Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Košarka djevojke 1 (4)
4 27.03.2018. Đakovo Gimnazija “Matija Mesić”

Slavonski Brod

Košarka mladići 4 (4)
5 21.02.2018. Osijek Ekonomsko-birotehnička škola

Slavonski Brod

Rukomet djevojke 3 (4)
6 21.03.2018. Osijek SŠ Matije Antuna Reljkovića

Slavonski Brod

Rukomet mladići 4 (4)
7 14.03.2018. Osijek Gimnazija “Matija Mesić”

Slavonski Brod

Odbojka djevojke 4 (4)
8 12.04.2018. Vinkovci Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Odbojka mladići 2 (4)
9 15.02.2018. Osijek Gimnazija Nova Gradiška

Nova Gradiška

Badminton djevojke 4 (4)
10 15.02.2018. Osijek Industrijsko-obrtnička škola

Nova Gradiška

Badminton mladići 4 (4)
11 02.02.2018. Požega Klasična gimnazija

Slavonski Brod

Stolni tenis djevojke 4 (4)
12 02.02.2018. Požega Stolni tenis mladići

Atletika i kros: Plasman na Završnicu DP-a sa županijskog natjecanja.

Školski sportski savez Brodsko-posavske županije

Školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije.