O Savezu

Škole članice ŠSS-a BPŽ:

Osnovna škola

 1. OŠ «Ljudevita Gaja» – Nova Gradiška
 2. OŠ Okučani – Okučani
 3. OŠ «Matija Antun Relković» – Davor
 4. OŠ «Antun Mihanović» – Nova Kapela
 5. OŠ «Vjekoslav Klaić» – Garčin
 6. OŠ «Mato Lovrak» – Nova Gradiška
 7. OŠ «Ivan Meštrović» – Vrpolje
 8. OŠ «Vladimir Nazor» – Adžamovci
 9. OŠ «Ivan Filipović» – Velika Kopanica
 10. OŠ «Stjepan Ilijašević» – Oriovac
 11. OŠ «Ivan Mažuranić» – Sibinj
 12. OŠ «Ivan Goran Kovačić» – Staro Petrovo Selo
 13. OŠ «Matija Gubec» – Cernik
 14. OŠ «Ante Starčević» – Rešetari
 15. OŠ «Markovac» – Vrbova
 16. OŠ «Antun Mihanović» – Slavonski Brod
 17. OŠ «Matija Antun Reljković» – Bebrina
 18. OŠ «August Šenoa» – Gundinci
 19. OŠ «Bogoslav Šulek» – Slavonski Brod
 20. OŠ «Stjepan Radić» – Oprisavci
 21. OŠ «Blaž Tadijanović» – Slavonski Brod
 22. OŠ «Viktor Car Emin» – Donji Andrijevci
 23. OŠ «Ljudevit Gaj» – Lužani
 24. OŠ Dragalić – Dragalić
 25. OŠ «Vladimir Nazor» – Slavonski Brod
 26. OŠ «Hugo Badalić» – Slavonski Brod
 27. OŠ «Đuro Pilar» – Slavonski Brod
 28. OŠ «Josip Kozarac» – Slavonski Šamac
 29. OŠ «Ivana Brlić Mažuranić» – Slavonski Brod
 30. OŠ Dragutin Tadijanović – Slavonski Brod
 31. OŠ Sikirevci – Sikirevci
 32. OŠ «Ivan Goran Kovačić» – Slavonski Brod

Srednja škola

 1. Gimnazija – Nova Gadiška
 2. Industrijsko-obrtnička škola – Nova Gradiška
 3. Elektrotehnička škola – Nova Gradiška
 4. Gimnazija «Matija Mesić» – Slavonski Brod
 5. Tehnička škola – Slavonski Brod
 6. Srednja medicinska škola – Slavonski Brod
 7. Klasična gim. «Fra. M. Lanosović» – Sl. Brod
 8. Ekonomsko – birotehnička škola – Sl.  Brod
 9. Indusrijsko – obrtnička škola – Slavonski Brod
 10. Srednja škola «M. A. Reljković» – Sl. Brod
 11. Obrtnička škola – Slavonski Brod