Županijsko natjecanje u gimnastici za osnovne škole

Srijeda, 7. ožujka 2018.

15:30 – 17:00 (sastanak voditelja u 15:00)

Sportska dvorana Vijuš, Slavonski Brod

Sudionici:

OŠ „Bogoslav Šulek“ – Slav. Brod M i Ž

OŠ „Dragutin Tadijanović“ – Slav. Brod M i Ž

OŠ Okučani – Okučani Ž

OŠ “Antun Mihanović” – Slav. Brod  Ž

OŠ “Ivan Filipović” – Velika Kopanica  Ž